bioexo
Bioexona, spletna trgovina

O društvu

 

  DRUŠTVO LJUBITELJEV EKSOTIČNIH ŽIVALI

  BIOEXO

 

 

Statut

Društvo deluje z imenom Društvo ljubiteljev eksotičnih živali BIOEXO,
sedež društva je v Ljubljani, Večna pot 111.
Znak društva je kuščar s pripisom Društva ljubiteljev eksotičnih živali z glavo kače na sredini
Številka elektronske pošte društva je: info@bioexo.com.
Spletna stran društva je: http://www.bioexo.si in www. bioexo.com, spletna trgovina je na naslovu Trgovina

NAMEN DRUŠTVA
Namen društva je uveljavljanje in pospeševanje različnih aktivnosti z združevanjem ljubiteljev eksotičnih živali, organiziranjem razstav in tekmovanj ter usposabljanjem članov društva.
Društvo deluje samostojno in primarno ne izvaja pridobitne dejavnosti.
Deluje po načelu enakopravnosti, amaterizma in solidarnosti ter sodeluje z drugimi podobnimi organizacijami in zvezami.

NALOGE DRUŠTVA ZAPISANE V STATUTU:
- organiziranje razstav in sejmov eksotičnih živali v skladu z zakonodajo;
- oblikovanje programa dela;
- izvajanje koncepta in strategije razvoja ljubiteljstva eksotičnih živali v okviru delovanja društva;
- določanje pogojev za izvajanje programa dela;
- izvajanje nacionalnih ali mednarodnih projektov in programov s področja ljubiteljstva in varstva

eksotičnih živali oz. sodelovanje pri njih;
- spremljanje uveljavljanja in razvoja ljubiteljstva eksotičnih živali;
- dajanje pobud za strokovno pomoč pri uveljavljanju in organiziranju sekcij in krožkov ljubiteljev
eksotičnih živali;
- nabava sredstev in opreme za potrebe članov in organiziranje razstav;
- sodelovanje z lokalno skupnostjo, šolami, gospodarstvom pri informiranju o lastništvu eksotičnih živali;
- zastopanje interesov društva ter sodelovanje s podobnimi organizacijami doma in v tujini;
- z izdajanjem tiskanih stvari (knjige, brošure, letaki, plakati, časopis, kasete …), kar mora biti povezano z
nameni in nalogami društva.
KONKRETNE NALOGE
ORGANIZIRANJE RAZSTAVE BIOEXO:
- POMLADI (APRIL) rastline botaničnega vrta in eksotične živali
- JESENI (OKTOBER) razstava eksotičnih živali in opreme zanje
INFORMIRANJE:
O zakonodaji – kako krmariti med ljubiteljstvom eksotičnih živali, politiko ministrstva za okolje in prostor ter interesi veterinarjev
IZOBRAŽEVANJE:
- organiziranje predavanj poznavalcev in gojiteljev eksotičnih živali, ki bi nam povedali svoje izkušnje
- organiziranje predavanj veterinarja o zdravstvenem varstvu eksotičnih živali
POMOČ ČLANOM PRI PRIJAVI GOJITVE ŽIVALI
Informiranje o pogojih potrebnih za izdajo dovoljenja
- Novi predlogi za MOP, primerljivi pogoji kot drugje po EU
- Izdelava ocene tveganja za določeno vrsto živali
SKUPNI OBISKI SEJMOV PO EVROPI
VZDRŽEVANJE SPLETNIH IN FACEBOOK STRANI
AKCIJA OHRANITVE MOČVIRSKE SKLEDNICE
IZDAJA PRIROČNIKA O VZGAJANJU EKSOTIČNIH ŽIVALI
SESTANKI NA MSNju za aktualno problematiko

POGOJI
- plačila letne članarine ni, ampak se člani zavežejo, da bodo vsaj enkrat letno s svojimi živalmi ali delom sodelovali na razstavi eksotičnih živali.